• Designation: Endocrinologist
  • Company: Codesless Technologies BD

Team Information

  • Nghiên cứu sinh Tiến sỹ Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại học AEU (Malaysia)
  • Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh Doanh Quốc Tế IBUS (Đan Mạch)
  • TOP 4 CEO xuất sắc (Chìa Khóa Thành Công – VTV1) năm 2012
  • CEO xuất sắc Đông Nam Á năm 2017 tại Thái Lan
  • Giải thưởng “Cống hiến Thái Lan” năm 2019