• Designation: Kỹ sư bảo mật
  • Company: Weon

Team Information

Chuyên gia dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo mật mạng, với hơn 05 năm kinh nghiệm thực tế trong việc đánh giá và kiểm tra an ninh mạng cho các tổ chức thuộc nhiều ngành nghề khác nhau. Với kiến thức chuyên môn sâu rộng về các lỗ hổng bảo mật, phương pháp tấn công mạng và các biện pháp phòng ngừa hiệu quả.

Kinh nghiệm đánh giá bảo mật:

  • Đánh giá toàn diện: Thực hiện đánh giá toàn diện hệ thống, ứng dụng, mạng lưới và quy trình để xác định lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn.
  • Phân tích rủi ro chuyên sâu: Phân tích chi tiết mức độ nghiêm trọng của lỗ hổng và tác động tiềm tàng đến tổ chức.
  • Kiểm tra thâm nhập mô phỏng: Thực hiện các cuộc tấn công mô phỏng để đánh giá khả năng phòng thủ của hệ thống trước các mối đe dọa thực tế.
  • Lập báo cáo chi tiết: Cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả đánh giá, bao gồm mô tả lỗ hổng, mức độ rủi ro và các biện pháp khắc phục đề xuất.